Tarieven kaart

Hieronder vindt u de tarieven die vanaf 1 januari 2020 van kracht zullen zijn.

Deze tarieven zijn door het NZA opgesteld, dit betekent dat alle hulpverleners in de mondzorg zich aan deze tarieven dienen te houden. Voor meer informatie over de tarieven en de vergoeding van de codes, verwijzen wij u naar de site van uw eigen zorgverzekeraar.

I Consultatie en diagnostiek (C)   
a. Diagnostisch onderzoek   
C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleem gericht consult €21,78
     
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan* €28,66
C88 Coronatoeslag*** €4,26 
     
II Maken en/of beoordelen foto’s  
X10 Kleine röntgenfoto €16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €12,04 
     
III Preventieve mondzorg (M)  
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) €12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) €12,85
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) €12,85
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €25,79
M32 Eenvoudig Bacteriologisch onderzoek*/** €17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en ( preventief) toedienen Medicament €5,73
M40 Fluoridebehandeling, per kaak €14,33
M61 Mondbeschermer* €25,79
     
IV Verdoving (A)  
A15 Oppervlakte verdoving €7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €14,33
     
VI Vullingen (V)  
V30 Fissuurlak, eerste element €25,79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €14,33
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €5,73
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje €11,46
     
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarboneer / componeer €35,53
V82 Tweevlaksvulling  glasionomeer / glascarboneer / componeer €49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarboneer / componeer €61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarboneer / componeer €81,38
     
V91 Eenvlaksvulling composiet €45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet €60,18
V93 Drievlaksvulling composiet €71,64
V94 Meervlaksvulling composiet €91,70
     
XII Tandvleesbehandelingen (T)  
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €166,21
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex €30,95
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard €22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling €103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €60,18
T42 Consult parodontale nazorg €87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg €154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €166,21
     
  Diversen  
T91 Pocketregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een chirurgisch parodontologie-traject bevinden) €34,39
T92 Parodontiumregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een chirurgisch parodontologie-traject bevinden) €68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling* €40,12
T57 Toepassing lokaal medicament* €61,90
T96 Uitgebreide voedingsanalyse €57.31
     

 
*Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.

 ***Per 1 augustus mogen mondzorgverleners bij patiënten € 4,26 coronatoeslag in rekening brengen. Hiertoe heeft de Nederlandse Zorgautoriteit NZa besloten. De toeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de aanvullende veiligheidsmaatregelen die de corona-uitbraak noodzakelijk maken, zoals speciale persoonlijke beschermingsmiddelen.

NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2019.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl